اپلیکیشن رسنو اپلیکیشن جدید کسب درآمد بالا است 

که شما می‌توانید از طریق مشاهده ویدیو و همچنین 

دعوت دوستان خود کسب درآمد بالا کنید، هرچه زیر 

مجموعه شما بیشتر باشد درآمد بالاتری کسب خواهید 

کرد به ازای دیدن هر تبلیغ 40تومان و اگر یکی از دعوتی های

شما آن تبلیغ را مشاهده کند 80تومان به حساب شما واریز 

خواهد شد، گاهی هم تبلیغ های 1800 تومانی در رسنو قرار میگیرد 

که شما می توانید از این طریق درآمد بالایی کسب کنید 

در قسمت ثبت نام کد معرف: 561720 را وارد کنید 

              جهت دانلود برنامه کلیک کنید