اطلاعات


آستانه پرداخت2 دلار

تعداد اعضابین 100 و 1000

نرخ متوسط ​​ریفرال30٪

پرداخت به دست آوردن در هر کلیک0.01 

راه حل های پرداختPayeer، PerfectMoney، Paypal

زبان انگلیسی 

کشورهای پذیرفته شده تمام کشور ها


ثبت نام