ابزار تلگرام
مذهبی :: نهنگ آبی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مذهبی» ثبت شده است

بهتر از هزار سال عبادت!


امام‌ علی علیه السلام می فرمایند:

ادامه مطلب...
۱۵ بهمن ۹۶ ، ۰۳:۳۱ ۰ نظر

اعجاز عدد 19

مقالات مذهبی 

عدد 19 کلید رمز اعجاز آمیز بودن قرآن
مقاله قرآن و کامپیوتر توسط دکتر «رشاد خلیفه» نوشته شده که دارای درجه دکترا (Ph.D) از دانشگاه آریزونای آمریکاست؛ او با الهام از آیه 11 تا 31 سوره مدثر به این نتیجه رسیده که عدد نوزده کلید رمز اعجازآمیز بودن قرآن است.

صدای شیعه: مقاله قرآن و کامپیوتر توسط دکتر «رشاد خلیفه» نوشته شده که دارای درجه دکترا (Ph.D) از دانشگاه آریزونای آمریکاست؛ او با الهام از آیه 11 تا 31 سوره مدثر به این نتیجه رسیده که عدد نوزده کلید رمز اعجازآمیز بودن قرآن است.

برخی عبارات و گزاره‏های موجود در این مقاله به این شرح است:

1- اولین آیه قرآن « بسم الله الرحمن الرحیم » دارای 19 حرف عربی است.

2- قرآن مجید از 114 سوره تشکیل شده است و این عدد به 19 قسمت است. (6× 19).

3- اولین سوره ای که نازل شده است سوره علق (شماره96) نوزدهمین سوره از آخر قرآن است.

4- سوره علق 19 آیه دارد.

5- سوره علق 285 حرف (15× 19) دارد.

6- اولین بارکه جبرئیل امین با قرآن فرود آمد، 5 آیه اول سوره علق را آورد که شامل 19 کلمه است.

7- این 19 کلمه، 76 حرف (4× 19) دارد که به تعداد حروف «بسم الله الرحمن الرحیم» است.

8- دومین باری که جبرئیل امین فرود آمد 9 آیه اولی سوره قلم (شماره 68) را آورده که شامل 38 کلمه است. (2 × 19) .

9- سومین بارکه جبرئیل امین فرود آمد 10 آیه اولی سوره مزمل (شماره 73) را آورد که شامل 57 کلمه است. (3× 19).

10- چهارمین بارکه جبرئیل فرود آمد 30 آیه اولی سوره مدثر (شماره 74) را آورد که آخرین آیه آن «بر آن دوزخ 19 فرشته موکلند» است. (آیه 30) .

 

11- آفریننده ذوالجلال و عظیم الشأن با آیه 31 سوره مدثر به ما یاد می‏دهد که چرا عدد 19 را انتخاب کرده است. پنج دلیل زیر را بیان می‏فرماید :

الف) بی ایمانان را آشفته سازد.

ب) به خوبان یهود و نصارا اطمینان دهد که قرآن آسمانی است.

ج) ایمان مؤمنان تقویت نماید.

د) تا هر گونه اثر شک و تردید را از دل مسلمانان و خوبان یهویت و مسیحیت بزداید.

ه) تا منافقین و کفار را که سیستم اعدادی قرآن را قبول ندارند رسوا سازد.

 
قرآن مجید

13- آفریننده به ما می‏آموزد که این نظم اعدادی قرآن تذکری به تمام جهانیان(آیه 31 سوره مدثر) و یکی از معجزات عظیم قرآن است(آیه 35).

14- هرکلمه از جمله آغازیه قرآن بسم الله الرحمن الرحیم در تمام قرآن به نحوی تکرار شده که به عدد 19 قابل تقسیم است؛ بدین ترتیب که کلمه “ اسم “ 19 بارکلمه “ الله “ 2698بار(42*19)، کلمه “ الرحمن “ 57 بار (3*19) وکلمه “ الرحیم “ 114بار (6*19)دیده می‏شود.

16- همان‏طور که در بالا اشاره شد سوره توبه فاقد آیه افتتاحیه بسم الله است . اگر از سوره توبه شروع کرده آن را سوره شماره یک وسوره یونس را سوره شماره دو فرض نموده و به همین ترتیب جلو برویم، ملاحظه می‏شود که سوره النمل نوزدهمین سوره است (سوره 27) که بسم الله تکمیلی را دارد.از این نظم نتیجه می‏گیریم که قرآنی که اکنون در دست ماست با قرآن زمان پیامبر از لحاظ ترتیب سوره‏ها یکی است .

17- تعداد کلمات موجود بین دو آیه بسم الله سوره النمل 342(18*19) می‏باشد.

18- قرآن مجید شامل اعداد بی‏شماری است(مثلاً: ما موسی را برای چهل شب احضار کردیم، ما هفت آسمان را آفریدیم)؛ شمار این اعداد در تمام قرآن 285(15*19) است.

19- اگر اعداد 285 فوق را با هم جمع کنیم، حاصل جمع 174591 (9189*19)خواهد بود .

20- حتی اگر اعداد تکراری را از عدد فوق حذف نماییم حاصل جمع 162146 (8534*19) خواهد بود.

21- یک کیفیت مخصوص به قرآن مجید اینست که29 سوره با حروف رمزی شروع می‏شود که معنی ظاهری ندارند؛ این علامات در هیچ کتاب دیگری و در هیچ جایی دیده نمی‏شوند. این حروف در ابتدای سوره‏های قرآن بخش مهمی از طرح اعدادی اعجازآمیز است که بر عدد 19 بنا شده است. اولین نشانه این ارتباط اینست که 29 سوره از قرآن با این علامات شروع می‏شود. تعداد حروف الفبا دراین رموز14وتعداد خود رمزها نیز 14 است. هرگاه تعداد سوره‏ها(29) وحروف الفبا(14)راباتعدادرمزها(14)جمع کنیم، حاصل جمع 57(3*19) خواهد بود.

23- سوره قاف که با حرف ق شروع می شود (شماره 50 ) شامل 57(3*19) حرف ق است.

24- سوره دیگری در قرآن“ حروف ق را در علامت رمزی خود دارد (سوره شورا شماره 42) که اگر حروف ق را در این سوره شمارش نمائید، ملاحظه خواهید کرد که حرف ق 57 (3 * 19) بار تکرار شده است.

25- بدین ترتیب درمی‏یابید که دو سوره قرآنی فوق‏الذکر (شماره 50 و 42 ) به اندازه هم‏دیگر (57،57) شامل حرف ق هستند که مجموع آن دو با تعداد سوره‏های قرآن(114) برابر است. چون سوره ق بدین نحو آغاز می شود: “ق و القرآن المجید“ تصور حرف ق به معنی قرآن مجید می‏نماید و 114 ق مذکور گواه 114 (تعداد سوره‏های قرآن) است. این احتساب اعداد آشکار و گویا، مدلل می‏دارد که 114 سوره قرآن، تمام قرآن را تشکیل می‏دهند و چیزی جز قرآن نیستند.

26- آمار کامپیوتر نشان میدهد که فقط این دو سوره که با حرف ق آغاز می شود ، دارای تعداد معینی ق (57 مورد ) هستند ، گوئی خداوند توانا می‏خواهد با اشاره و کنایه بفرماید که خودش تنها از تعداد حروف الفبا در سوره‏های قرآن باخبر است.
قرآن

27- یک نمونه در آیه 13 از سوره ق مدلل می‏دارد که هر کلمه و در حقیقت هر حروف در قرآن مجید به دستور الهی و طبق یک سیستم اعدادی بخصوصی که بیرون از قدرت بشر است گنجانیده شده است این آیه می فرماید “عاد ، فرعون و اخوان لوط “ در تمام قرآن مردمی که لوط را نپذیرفتند ، قوم نامیده می شوند. خواننده بلافاصله متوجه می شود که اگر بجای « اخوان » در سوره ق کلمه « قوم » بکار بدره می شد چه اتفاقی می افتاد . در این صورت ذکر کلمه قوم بجای اخوان، حرف « ق» در این سوره 58 بار تکرار می شد و عدد 58 به 19 قابل قسمت نیست و لذا با تعداد 57 «ق» که در سوره شورا مطابقت نمی کرد و جمع آن دو با تعداد سوره های قرآن برابرنمی شد ، بدین معنی که با جایگزین کردن یک کلمه بجای دیگری نظم قرآن از بین می‏رود.

28- تنها سوره‏ای که با حرف «ن» آغاز میشود ، سوره قلم است ( شماره 6 ) این سوره 133 «ن» دارد که به 19 قابل قسمت است ( 7×19).

29- سه سوره اعراف(شماره 7 ) مریم( شماره 19 ) و ص( شماره 38) که با حروف «ص» شروع میشوند، جمعاً 152 حرف «ص» دارند( 8×19).

30- در سوره طه (شماره 20 ) جمع تعداد حروف « ط » و « هـ» 344 میباشد ( 18 × 19) .

31- در سوره « یس » تعداد حروف « ی » و « س» 285 میباشد ( 15×19).

32- در هفت سوره 40 تا 46 که با رمز «حم» شروع میشوند تکرار حروف 2166 میباشد (14*19) بنابراین تمام حروف اختصاری که در ابتدای سوره‏های قرآن قرار دارند . بدون استثناء در روش اعددی اعجاز آمیز قرآن شرکت دارند. باید توجه داشت که این روش اعدادی قرآن، در مواردی ساده و در خور فهم اشخاص معمولی است ، اما در موارد دیگر، بسیار مشکل و پیچیده بوده و برای درک آنها اشخاص تحصیل‏کرده باید از ماشین‏های الکترونیکی کمک بگیرند.

33- در سوره‏های شماره 2و3و7و13و19و30و31و32 که با رمز «الم» شروع می‏شوند، تعداد حروف الف ، لام ، میم جمعاً 26676 مورد و قابل قسمت به 19 هستند( 1404*19).

34- در سوره‏های 20و26و27و28و36و42 که با رمز «طس» یا یکی از دو حرف مزبور (ط ، س) آغاز می‏شوند تعداد دو حرف «ط» و «س» 494 موردند( 26*19).

35- در سوره‏های 10و11و12و14و15 که با رمز «ال‏ر» آغاز می شوند تعدا الف ، لام ، راء به اضافه تعداد «راء» تنها در سوره سیزدهم، 9097 مورد است که این عدد قابل قسمت بر عدد 19 است(511*19).

36- در سوره‏هایی که با رمز یکی از حروف “ط“ “س“ و “م“ آغاز می‏شوند ، تعداد حروف طاء و سین و میم 9177 مورد است(438*19).

37- در سوره رعد(شماره 13) که با حرف رمزی “ال‏م‏را“ آغاز می شود ، تعداد حروف «الف ، لام ، میم، را» 1501 مورد است(79*19).

38- در سوره اعراف (شماره 7) که با حروف رمزی “المص“ شروع می گردد تعداد وقوع “الف“ 2572 مورد ، حرف “لام“ 1523 مورد ، حرف “میم“ 165 و حرف “ص“ 98 مورد که جمعاً عدد 5358 بدست می آید(282*19).

39- در سوره مریم (شماره 19) که با حروف “کهیعص“ شروع می شود ، تعداد حروف (کاف ، ها ، یا ، عین ، صاد) 798 مورد می باشد (42*19).
قرآن کریم

40- در سوره شورا (شماره 42) که با حروف “حم عسق “ شروع می شود ، تعداد حروف (حا ، میم ، عین، سین ، قاف ) 570 مورد می باشد(30*19).

41- در سیزده سوره ای که حرف “الف“ در لغت رمزی آنهاست (سوره های شماره 2 ، 3 ، 7 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 29 ، 30 ، 31 ، 32و15 ) جمع الف های موجود 17499 مورد می باشد(921*19).

42- در سیزده سوره فوق الذکر جمع حروف “لام“ 1870 مورد می باشد(620*19).

43- در هفده سوره ای که حروف “میم“ در لغت رمزی آنها ست (سوره های شماره 2 ، 3 ، 7 ، 13 ، 32 ، 26 ، 28 ، 29 ، 31 ، 30 ، 40 ، 41 ، 42 ، 43 ، 44 ، 45 ، 46 ) جمع حروف “میم“ 8683 مورد می باشد (457*19).

 

درتاریخ، کتابی سراغ نداریم که مانند قرآن طبق یک سیستم عددی تنظیم شده باشد بر این حقیقت، علاوه بر 43 بند پیشین، موارد زیر نیز گواه صادقی است:

الف: کلمه “الله“ 2698 مرتبه در قرآن تکرار شده که مضربی از عدد 19 است (142 * 19 ) و تعداد حروف “بسم الله الرحمن الرحیم“ نیز 19 مورد می باشد. مسئله جالب اینکه در سوره اخلاص بعد از “قل هو الله احد “ جمله “ الله الصمد“ آمده در صورتی که اگر “هو الصمد“ می آمد ، جمله صحیح بود. از نظر دسترو زبانی باید “هو “ می آمد اما با این حال “الله“ آمده است ، اگر بجای “الله“ “هو“ می آمد ، سیستم ریاضی قران بهم می ریخت و این مسئله شباهت زیادی دارد به همان “اخوان“ و “قوم“ در سوره “ق“.

ب: مورد جالب دیگر در سوره مریم حروف مقطعه کهیعص می باشد که بصورت حروف آغازین آمده است ، این حروف در سوره مریم ، بصورت جداگانه ، با این تعداد بکار رفته اند: حرف “ک“ 137 مرتبه، حرف “ه“ 168 مرتبه ، حرف “ی“ 345 مرتبه ، حرف “ع“ 122 مرتبه، حرف ص“ 26 مرتبه. جمع این ارقام به این صورت است:

345+ 168+137+122+26= 897 که مضروب عدد 19 می باشد (42*19) یعنی مجموع تکرار حروف پنجگانه (ک، ه ، ی ، ع ، ص،) سوره مریم (سوره شماره 19) علاوه بر آنکه برعدد 19 (تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحیم ) قابل تقسیم است، بر عدد 14 (که تعداد حروف مقطعه است) نیز قابل تقسیم می باشد(798=57*14).

پ: در قرآن بعضی از کلمات با کلمه های دیگر که از نظر معنی با همدیگر تناسب دارند یکسان به کار رفته اند. مثلاً :

1- کلمه “حیوه“ 145 بار با مشتقات آن در قرآن بکار رفته است و به همان تعداد (145 بار ) کلمه “موت یا مرگ“ با مشتقاتش بکار رفته است.

2- کلمه “دنیا “ 115 بار و کلمه “آخرت“ هم 115 بار بکار رفته است.

3- کلمه “ملائکه“ 88 بار در قرآن آمده است و کلمه “شیاطین“ نیز به همان تعداد 88 بار بکار برده شده اند.

4-“حر“ یعنی گرما 40 بار و کلمه “ برد“ یعنی سرما نیز 40 بار بکار برده شده اند.

5- کلمه “مصائب“ 75 بار و کلمه “شکر“ نیز 75 بار

6- کلمه زکات 32 بار و کلمه “برکات“ نیز 32 بار .

7- کلمه “عقل“ ومشتقات آن 49 بار و کلمه “نور“ نیز با مشتقاتش 49 بار .

8- کلمه “یوم “ به معنی روز و “شهر“ به معنی ماه در قرآن به ترتیب 365 بار و 12 بار بکار رفته اند.

9- کلمه “رجل“ به معنی مرد 24 بار و کلمه “امرأه “ به معنی زن نیز 24 بار در قرآن بکار رفته اند.

10- کلمه “امام“ بصورت مفرد و جمع 12 بار در قرآن آمده است.

آیا اینها تصادفی است؟

ت: تفاوتهایی د رحدود یک ده هزارم. ضمن بررسی سوره مریم و زمر دیدم که نسبت “درصد“ مجموع حروف ( ک، ه ، ی ، ع، ص) در هردو سوره مساوی است با اینکه باید در سوره مریم بیش از هر سوره دیگر باشد زیرا این حروف مقطعه فقط در آغاز سوره مریم قرار دارد. اما هنگامیکه محاسبات مربوط به نسبت گیری حروف دو سوره را از رقم سوم اعشار بالاتر بردم روشن شد که نسبت مجموع این حروف در سوره مریم یک ده هزارم (0001/0 ) بیش از سوره زمر است . این تفاوتهای جزئی راستی عجیب و حیرت آوراست.

اسلامی قرآن را بخوانید و عمل کنید که سعادت بشر در آن نهفته است.

یا دلیل المتحیرین
قرآن مجید

در یازدهم سپتامبر 2001میلادی چند هواپیما با برجهای دوقلوی نیویورک در خیابان جرف هاربا طبقه 109 آن اصابت می کند که این امر موجب بوجود آمدن تشنج های سیاسی واقتصادی و اجتماعی شد و نشان داد بنیا نهای چپاول و غارتگری سست و بی پایه می باشد ؛ که خداوند سبحان 1400 سال پیش توسط پیامبر خود در قرآن کریم به این موضوع اشاره می‏کند.

سوره توبه ؛ جزء 11 و سوره 9 قرآن کریم می باشد. روز حادثه : 11/9/2001

کلمه 2001 آن جرف هار می باشد. محل برج : خیابان جرف هار

خداوند در آیه 109 سوره به خرابی بنا اشاره می ‏فرماید. طبقه اصابت : 109
۲۶ آذر ۹۶ ، ۲۳:۳۹ ۰ نظر