اطلاعات

2دلار جایزه ثبت نام🎁

آستانه پرداخت4دلار

نرخ متوسط  ریفرال25٪

پرداخت به دست آوردن در هر کلیک0.005 

راه حل های پرداختPayeer، PerfectMoney، Paypalثبت نام