آستانه پرداخت2 دلار
تعداد اعضابین 100 و 1000
نرخ متوسط ​​ریفرال30٪
پرداخت به دست آوردن در هر کلیک0.01
راه حل های پرداختپرداخت کننده، PerfectMoney، Paypal
زبان انگلیسی
کشورهای پذیرفته شده تمام کشور ها

ثبت نام