دانلود پی پر ویوی WrestleMania 2016 یا رسلمنیای 32 سومین پی پر ویو کشتی کج سال 2016 است مسابقه اصلی این شو بین تریپل اچ و رومن رینز بود و مسابقه ی هل این سل مچ (مسابقه قفسی) بین آندرتیکر و شین مکمن و مسابقه نو هلدس بارد مچ بین دین امروز و براگ لزنر در این شو بودند.مسابقات خوب این شو را در کیفیت HD براتون قرار دادم و خود شو را در یک فایل با کیفیت خوب قرار دادم.این پست را به اشتراک بگزارید.