ادعای عجیب مهندس هوا فضای ناسا : در سال 1991 زمانیکه مشغول تماشای پخش زنده از ایستگاه فضایی بودم موجودی شش متری را در کنار ایستگاه فضایی دیدم.


مهندس سابق هوافضای ناسا کلارک مک کلی لند ادعا کرده که در سال ۱۹۹۱ درحالیکه از مرکز کیپ کاناورال مشغول مشاهده تصاویر زنده از شاتل در فضا بوده موجودی بیگانه به اندازه ۶ متر ایستاده بر روی دو پا را در کنار شاتل دیده است.داستان او در سایت های پارانورمال و یوتیوب مورد توجه قرار گرفته و در یکی از اکانت های یوتیوب فیلمی از روی توصیفات او از موجود بیگانه ساخته شده و او که در ان فیلم حضور یافته و توضیحات ارائه می کند گفته این ماجرا صددرصد واقعی بوده و او با دوچشمش ان موجود را برای مدت یک دقیقه و هفت ثانیه دیده است.برخی از یوفولوژیست ها معتقدند داستان مک کلی لند یک گواه زنده بر وجود موجودات فرازمینی بوده و نشان می دهد که در این زمینه از جانب ناسا پنهانکاری وجود دارد.آنها می گویند این مهندس هوافضا چه دلیلی دارد دروغ گفته ،آینده کاری اش را به خطر انداخته و خودش را مورد تمسخر همکارانش قرار دهد.