آستانه پرداخت2 دلار

تعداد اعضابین 100 و 1000

نرخ متوسط ​​ریفرال50٪

به دست آوردن در هر کلیک0.005 دلار

راه حل های پرداخت:بیت کوین

زبان انگلیسی

کشورهای پذیرفته شده تمام کشور هاثبت نام